Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Tytuł zamówienia: "Przeprowadzenie szkolenia komputerowego dla 24 uczestników projektu pn. „Aktywna Łódź”". Nr ref.: 36/2020
Wartość zamówienia: Zamówienie do 750 000,00 euro art. 138o
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie na Usługi Społeczne do 750 000,00 euro art. 138o
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 04.11.2020 14:12
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

5 MB

Załączniki do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia

98 KB

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy

98 KB

Zał. nr 2a Formularz cenowy

97 KB

Zał. nr 3 - Oświadczenie o spelnieniu warunków

92 KB

Zał. nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

91 KB

Wzór umowy

134 KB

Zał nr 6 - Wykaz usług

96 KB

Zał. nr 7 - Wykaz usług

96 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

264 KB

Inne Informacje Informacja z otwarcia ofert

271 KB

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia

305 KB

CPV Usługi zapoznawania użytkownika z obsługa komputera i usługi szkoleniowe (80533000-9)
Usługi szkolenia komputerowego (80533100-0)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian