Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Dostawa 50 sztuk komputerów przenośnych (laptopów)". Nr ref.: DSR-ZP-II.271.27.2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 05.11.2020 16:15
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu - DSR-ZP-II.271.27.2020

116 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 - DSR-ZP-II.271.27.2020

39 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ - DSR-ZP-II.271.27.2020

261 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ - DSR-ZP-II.271.27.2020

1 MB

Klucz publiczny - DSR-ZP-II.271.27.2020

700 B

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ 1 - DSR-ZP-II.271.27.2020

99 KB

Zmienione załączniki do SIWZ po zmianie 1 - DSR-ZP-II.271.27.2020

946 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi na pytania 1 - DSR-ZP-II.271.27.2020

108 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania Informacja o uniważnieniu postępowania - DSR-ZP-II.271.27.2020

76 KB

CPV Komputery przenośne (30213100-6)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian