Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Tytuł zamówienia: "Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, w formie pobytu całodobowego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2020.". Nr ref.: 38/2020
Wartość zamówienia: Zamówienie do 750 000,00 euro art. 138o
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie na Usługi Społeczne do 750 000,00 euro art. 138o
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 06.11.2020 16:10
Źródło finansowania przetargu: Środki z innych źródeł
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

266 KB

Ogłoszenie o zamówieniu

266 KB

Załączniki do ogłoszenia Załącznik nr 1

129 KB

Załącznik nr 2

130 KB

Załącznik nr 3

209 KB

Wzór umowy

141 KB

Załącznik nr 5

127 KB

Karta realizacji

211 KB

Karta raportu

212 KB

Załącznik RODO

103 KB

Załącznik nr 1

129 KB

Załącznik nr 2

130 KB

Załącznik nr 3

209 KB

Wzór umowy

141 KB

Załącznik nr 5

127 KB

Karta realizacji

211 KB

Karta raportu

212 KB

Załącznik RODO

103 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniu

156 KB

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do ogłoszenia Informacja z otwarcia ofert

151 KB

Inne Informacje Zawiadomienie o nieudzieleniu zamówienia

164 KB

CPV Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe (85311000-2)
Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych (85311200-4)
Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży (85311300-5)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian