Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Dostawa krzewów". Nr ref.: DSR-ZP-III.271.28.2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 10.11.2020 15:07
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu - DSR-ZP-III.271.28.2020

412 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - DSR-ZP-III.271.28.2020

372 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ - edytowalne - DSR-ZP-III.271.28.2020

111 KB

Załączniki do SIWZ .pdf - DSR-ZP-III.271.28.2020

2 MB

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_e2d706e5-b9a9-4b0e-96a8-0f401853c767.asc

700 B

Informacja o Unieważnieniu Postępowania Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - DSR-ZP-III.271.28.2020

299 KB

Informacja o unieważnieniu postępowania - DSR-ZP-III.271.28.2020

206 KB

CPV Rośliny (03451000-6)
Krzewy (03451300-9)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian