Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Tytuł zamówienia: "33/2020 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego pt. „Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych (SEP) – E i D gr. I, wraz z egzaminem SEP 1 KV” dla uczestników projektu „Aktywizacja plus”". Nr ref.: 33/2020 Szkolenie SEP - E i D
Wartość zamówienia: Zamówienie do 750 000,00 euro art. 138o
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie na Usługi Społeczne do 750 000,00 euro art. 138o
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 25.11.2020 10:23
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

165 KB

Zał. nr 4 - Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

83 KB

Załączniki do ogłoszenia Zał. nr 1 - OPZ

118 KB

Zał nr 2 - Formularz ofertowy

91 KB

Zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

93 KB

Zał. nr 5 - wzór umowy

167 KB

Zał. nr 6 - Wykaz osób

100 KB

Zał. nr 1 do umowy - RODO

103 KB

Zał. nr 3 do umowy - umowa powierzenia danych

82 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

281 KB

Inne Informacje Informacja z otwarcia ofert

304 KB

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia

256 KB

CPV Usługi szkoleniowe (80500000-9)
Usługi szkolenia zawodowego (80530000-8)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian