Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wyszukiwarka ogłoszeń

DOA-ZP.VIII.271.66.2017

Projekt, przygotowanie, wykonanie, montaż i bieżąca obsługa stoiska wystawienniczo - promocyjnego o powierzchni 56 m2 na Międzynarodowe Targi Expo Real 2017 odbywające się w dniach 4-6 października 2017 r. w Monachium, w ramach projektu "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego, poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 / DOA-ZP.VIII.271.66.2017 (Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw; Poddziałanie II.2.3 Promocja gospodarcza regionu - miasto Łódź)

DOA-ZP-VII.271.93.2017

Druk kalendarzy książkowych i ściennych