Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.75.2019
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 11.09.2019 12:28
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszeniu o zamówieniu

153 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_wyslane.pdf

76 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ-75

306 KB

Części załączników do SIWZ Zalaczniki_do_SIWZ.zip

3 MB

Klucz publiczny

700 B

Zmiana SIWZ Zmiana_SIWZ.pdf

148 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania Informacja o unieważnieniu postępowania-cz. 1 i cz.2

96 KB

CPV Usługi związane z odpadami (90500000-2)
Usługi recyklingu odpadów (90514000-3)
Usuwanie i obróbka odpadów (90510000-5)
Usługi gospodarki odpadami (90533000-2)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Agnieszka Marciniak (11.09.2019 12:28)

Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Marciniak (27.11.2019 08:50)

Ilość odwiedzin: 477