Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.87.2019
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 18.10.2019 09:51
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu DOA-ZP-III.271.87.2019

313 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia DOA-ZP-III.271.87.2019 15.11.2019

73 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia DOA-ZP-III.271.87.2019 19.11.2019

73 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ DOA-ZP-III.271.87.2019

888 KB

Części załączników do SIWZ Klucz publiczny DOA-ZP-III.271.87.2019

700 B

Załącznik nr 6, nr 7 identyfikator postepowania DOA-ZP-III.271.87.2019

120 KB

Załączniki od nr 1 do nr 5

8 MB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ DOA-ZP-III.271.87.2019

333 KB

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy z dnia 19.11.2019 DOA-ZP-III.271.87.2019

379 KB

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy z dnia 19.11.2019 DOA-ZP-III.271.87.2019

607 KB

Wzory umów 19.11.2019 DOA-ZP-III.271.87.2019

4 MB

Zmiana SIWZ 19.11.2019

348 KB

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy z dnia 20.11.2019 DOA-ZP-III.271.87.2019

380 KB

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy z dnia 20.11.2019 DOA-ZP-III.271.87.2019

608 KB

Zmiana SIWZ 20.11.2019

266 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi na pytania DOA-ZP-III.271.87.2019 19.11.2019

435 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty DOA-ZP-III.271.87.2019

309 KB

Informacja o wyborze oferty 23.12.2019 DOA-ZP-III.271.87.2019

293 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania Informacja o unieważnieniu DOA-ZP-III.271.87.2019

218 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwacia ofert DOA-ZP-III.271.87.2019

735 KB

CPV Usługi związane z odpadami (90500000-2)
Usługi recyklingu odpadów (90514000-3)
Usuwanie i obróbka odpadów (90510000-5)
Usługi gospodarki odpadami (90533000-2)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Anna Rubajczyk (18.10.2019 09:51)

Informację zmodyfikował(a): Anna Rubajczyk (23.12.2019 10:47)

Ilość odwiedzin: 1082