Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.14.2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 11.02.2020 16:31
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu-II.14.2020

158 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ-II.14.2020

359 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ-II.14.2020

1 MB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty DOA-ZP-II.271.14.2020

87 KB

Wybór oferty- cz.2-II.14.2020

490 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert - II.14.2020

113 KB

CPV Toner do drukarek laserowych/faksów (30125110-5)
Wkłady drukujące (30192113-6)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Bożena Gącik (11.02.2020 16:31)

Informację zmodyfikował(a): Bożena Gącik (01.04.2020 13:31)

Ilość odwiedzin: 342