Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej nr 3, 5, 7 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.141.2017
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 06.12.2017 14:00
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu OGŁOSZENIE

79 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia DOA-ZP-VII.271.141.2017

27 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

392 KB

Części załączników do SIWZ ZAŁACZNIKI DO SIWZ OD NR 1- DO NR 7

13 MB

Zmiana SIWZ Zmianan SIWZ-1 DOA-ZP-VII.271.141.2017

136 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Pytanie i odpowiedzi DOA-ZP.VII.271.141.2017

476 KB

Informacja o Wyborze Oferty WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

106 KB

zAŁACZNIK NR 1 PUNKTACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

135 KB

Informacja z otwarcia ofert INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

1 MB

Inne Informacje Informacja o wizji w terenie DOA-ZP-VII.271.141.2017

45 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
wróć do zamówien publicznych