Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Wschodniej 54 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynku w systemie „zaprojektuj i wybuduj”". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.20.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 20.02.2018 15:15
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu

81 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

31 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2

29 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ z dnia 16.02.2018 r.

382 KB

Załaczniki do SIWZ z dnia 16.02.2018 r.

10 MB

Części załączników do SIWZ Załacznik do OPZ PFU WWIORB

1 MB

Załączniki do OPZ PFU

3 MB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ z dnia 23.02.2018 r.

138 KB

Zmiana SIWZ z dnia 23.03.2018 r.

158 KB

Zmieniona Umowa do zmiany SIWZ z dnia 23.03.2018 r.

74 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 23.03.2018 r.

666 KB

Informacja o Wyborze Oferty NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA WYBOR 05.06.2018 R.

2 MB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert 10.04.2018 r.

1 MB

Inne Informacje INFORMACJA O WIZJI LOKALNEJ

90 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty budowlane w zakresie budynków (45210000-2)
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (71000000-8)
Usługi nadzoru budowlanego (71520000-9)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Agnieszka Balcerak (20.02.2018 15:15)

Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Balcerak (05.06.2018 15:29)

Ilość odwiedzin: 3460

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
05.06.2018 15:29 Agnieszka Balcerak Modyfikacja treści
05.06.2018 15:25 Agnieszka Balcerak Modyfikacja treści
10.04.2018 16:02 Agnieszka Balcerak Modyfikacja treści
23.03.2018 15:10 Agnieszka Balcerak Modyfikacja treści
23.03.2018 15:07 Agnieszka Balcerak Modyfikacja treści
23.03.2018 15:06 Agnieszka Balcerak Modyfikacja treści
23.03.2018 15:06 Agnieszka Balcerak Modyfikacja treści
08.03.2018 13:07 Agnieszka Balcerak Modyfikacja treści
08.03.2018 13:02 Agnieszka Balcerak Modyfikacja treści
23.02.2018 12:57 Agnieszka Balcerak Modyfikacja treści
23.02.2018 12:56 Agnieszka Balcerak Modyfikacja treści
23.02.2018 12:54 Agnieszka Balcerak Modyfikacja treści
23.02.2018 12:52 Agnieszka Balcerak Modyfikacja treści
20.02.2018 15:15 Agnieszka Balcerak Utworzenie strony