Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej nr 3, 5, 7 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.81.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 26.06.2018 12:45
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

79 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

27 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

449 KB

Części załączników do SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ OD NR 1 DO NR 8

12 MB

Zmiana SIWZ 1 ZMIANA SIWZ DNIA 09.07.2018 R.

28 KB

2 Zmiana SIWZ z dnia 26.07.2018 r.

135 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi PYT I ODP DO SIWZ Z DNIA 09.07.2018 R.

151 KB

PYT I ODP DO SIWZ Z DNIA 26.07.2018 R.

369 KB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 01.10.2018

82 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert DOA-ZP-II.271.81.2018

82 KB

Inne Informacje Informacja o wizji lokalnej

29 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian