Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 4 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa układu torowo-drogowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej”.". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.55.2019
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 15.07.2019 11:06
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu OGŁOSZENIE UE

169 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie DOA-ZP-III.271.55.2019

73 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 16-08-2019

73 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

2 MB

Części załączników do SIWZ KLUCZ PUBLICZNY Zał. nr 8 do SIWZ

700 B

ZAŁ. DO SIWZ od. nr 2 do 9

9 MB

DOK. TECH. PODŁOŻA

3 MB

DOK. TECH. INWENTARYZACJA

3 MB

DOK. TECH. SANITARNA- UZGODNIENIA

63 MB

DOK. TECH. PROJEKT PŁYTY OBCIĄŻAJACEJ ...

32 MB

DOK. TECH. UZGODNIENIA

20 MB

DOK. TECH. WIZUALIZACJE

25 MB

DOK. TECH. KONCEPCJA .....

59 MB

zał. 3 - JEDZ - wersja z właś. nr. referen. postępownia - do edycji

97 KB

Wzór umowy 13.08.2019 DOA-ZP-III.271.55.2019

2 MB

Zmiana SIWZ Zmiania SIWZ DOA-ZP-III.271.55.2019

1 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi na pytania DOA-ZP-III.271.55.2019

1 MB

Informacja o Wyborze Oferty WYBÓR 25.09.2019

38 KB

Informacja z otwarcia ofert 29.08.2019 INF. Z OTWARCIA

127 KB

CPV Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (71000000-8)
Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (71322000-1)
Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane (71310000-4)
Usługi geologiczne (71351910-5)
Usługi badania podłoża (71352000-0)
Usługi sporządzania map (71354000-4)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Grażyna Gumińska (15.07.2019 11:06)

Informację zmodyfikował(a): Barbara Rudzka (05.05.2020 11:50)

Ilość odwiedzin: 3261