Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Bzowej do al. Róż". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.65.2019
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 09.08.2019 10:30
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu DOA-ZP-III.271.65.2019

139 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ DOA-ZP-III.271.65.2019

656 KB

Części załączników do SIWZ Klucz publiczny DOA-ZP-III.271.65.2019

700 B

Wzór umowy DOA-ZP-III.271.65.2019

1 MB

Załącznik nr 1 OPZ DOA-ZP-III.271.65.2019

487 KB

Załączniki od nr 2 do nr 8 DOA-ZP-III.271.65.2019

217 KB

Załączniki od nr 2 do nr 8 DOA-ZP-III.271.65.2019

513 KB

Załącznik nr 3 DOA-ZP-III.271.65.2019

101 KB

Załącznik nr 3 DOA-ZP-III.271.65.2019

727 KB

Załącznik nr 3a DOA-ZP-III.271.65.2019

1 MB

Załącznik nr 9 DOA-ZP-III.271.65.2019

200 KB

Załącznik nr 10 DOA-ZP-III.271.65.2019

117 KB

Dokumentacja DOA-ZP-III.271.65.2019

85 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi WZP_Odpowiedzi_na_pytania.pdf

63 KB

BVP1833_4_02_Przedmiar_19.08.27.pdf

469 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze DOA-ZP-III.271.65.2019

63 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert DOA-ZP-III.271.65.2019

735 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne (45111000-8)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad (45112730-1)
Fundamentowanie ulic (45233330-1)
Roboty w zakresie nawierzchni dróg (45233220-7)
Instalowanie znaków drogowych (45233290-8)
Malowanie nawierzchni (45233221-4)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Anna Rubajczyk (09.08.2019 10:30)

Informację zmodyfikował(a): Anna Rubajczyk (10.10.2019 13:04)

Ilość odwiedzin: 1083