Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Zakup powierzchni reklamowej oraz powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów w 2019 r.". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.88.2019
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 12.08.2019 16:22
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu DOA-ZP-II.271.88.2019

90 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ DOA-ZP-II.271.88.2019

201 KB

Części załączników do SIWZ Załącznik nr 1 OPZ DOA-ZP-II.271.88.2019

74 KB

Załaczniki nr 2-5 do SIWZ + umowy DOA-ZP-II.271.88.2019

692 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedź na zapytania-DOA-ZP-II.271.88.2019

114 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert - DOA-ZP-II.271.88.2019

78 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert-DOA-ZP-II.271.88.2019

80 KB

CPV Usługi publikacji (79970000-4)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian