Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Przebudowa ul. Opałowej na odcinku od ul. Eugeniusza do ul. Kolejowej w Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.104.2019
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 04.09.2019 12:45
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu-II.104.2019

155 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ-II.104.2019

351 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ-II.104.2019

2 MB

Dokumentacja-II.104.2019

308 MB

Informacja o Wyborze Oferty wybór oferty-II.104.2019

46 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert - II.104.2019

36 KB

CPV Roboty w zakresie nawierzchni dróg (45233220-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Bożena Gącik (04.09.2019 12:45)

Informację zmodyfikował(a): Bożena Gącik (04.10.2019 14:06)

Ilość odwiedzin: 721