Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Przebudowa ul. Zarzewskiej na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Praskiej w Łodzi w zakresie budowy chodników, zjazdów i miejsc postojowych". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.105.2019
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 05.09.2019 14:10
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogloszenie o zamówieniu-II.105.2019

151 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Zmiana ogłoszenia-II.105.2019

52 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ-II.105.2019

342 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ-II.105.2019

2 MB

Dokumentacja projektowa-II.105.2019

40 MB

Przedmiar - nowy-II.105.2019

71 KB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ-II.105.2019

139 KB

CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg (45233000-9)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Bożena Gącik (05.09.2019 14:10)

Informację zmodyfikował(a): Bożena Gącik (13.09.2019 14:41)

Ilość odwiedzin: 162