Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Odbudowa dróg dojazdowych z miejscami utwardzonymi przy ul. Milionowej, Senatorskiej, Łęczyckiej w Łodzi". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.106.2019
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 10.09.2019 14:40
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu

113 KB

Załączniki do ogłoszenia zał. 1 do ogłoszenia - Instrukcja dla Wykonawców

1 MB

zał. 2 do ogłoszenia - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

50 KB

zał. 2 do ogłoszenia - wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

67 KB

zał. 3 do ogłoszenia - spełnienie warunków udziału w postępowaniu

53 KB

zał. 3 do ogłoszenia - spełnienie warunków udziału w postępowaniu

141 KB

zał. 4 do ogłoszenia - przesłanki wykluczenia

50 KB

zał. 4 do ogłoszenia - przesłanki wykluczenia

145 KB

zał. 5 do ogłoszenia - opis przedmiotu zamówienia

47 KB

dokumentacja projektowa

5 MB

zał. 6 do ogłoszenia - wykaz robót budowlanych

42 KB

zał. 6 do ogłoszenia - wykaz robót budowlanych

141 KB

zał. 7 do ogłoszenia - wykaz osób

55 KB

zał. 7 do ogłoszenia - wykaz osób

138 KB

zał. 8 do ogłoszenia - wzór umowy

3 MB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty

29 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0)
Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg (45233100-0)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dariusz Himstedt (10.09.2019 14:41)

Informację zmodyfikował(a): Dariusz Himstedt (25.09.2019 13:42)

Ilość odwiedzin: 397