Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Wykonanie w latach 2019-2021 opracowań geodezyjno-prawnych w postaci wznowienia i okazania granic nieruchomości oraz korekty przebiegu granic nieruchomości na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi". Nr ref.: Wykonanie w latach 2019-2021 opracowań geodezyjno-prawnych w postaci wznowienia i okazania granic nieruchomości oraz korekty przebiegu granic nieruchomości na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 10.09.2019 16:58
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu-II.103.2019

142 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ-II.103.2019

323 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ-II.103.2019

915 KB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór najkorzystniejszej oferty-II.103.2019

49 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert-II.103.2019

55 KB

CPV Usługi sporządzania map (71354000-4)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian