Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Przyjazna szkoła – wzbogacenie bazy Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.80.2019
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 18.09.2019 14:52
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu_SP 10_18.09.2019

137 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_27.09.2019 r.

36 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

271 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki 1-8 do SIWZ

1 MB

Dokumentacja projektowa i STWiOR

7 MB

Zmiana SIWZ Zmiana treści SIWZ_27.09.2019

66 KB

Zamienny Zał. nr 1b do SIWZ - OPZ cz. 2 monitoring

123 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Pytania i odpowiedzi do cz. 2_monitoring

73 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części 2 postępowania (Montaż monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego)

37 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania Informacja o unieważnieniu Części 1 postępowania (Przebudowa piłkochwytów)

30 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

80 KB

CPV Wznoszenie ogrodzeń (45342000-6)
Roboty instalacyjne w budynkach (45300000-0)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych (45312200-9)
Instalacje niskiego napięcia (45315600-4)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Barbara Rudzka (18.09.2019 14:52)

Informację zmodyfikował(a): Barbara Rudzka (27.11.2019 09:02)

Ilość odwiedzin: 280