Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: ",,Budowa bezpiecznego placu zabaw na Dyspozytorskiej w Łodzi.”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.77.2019
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 18.09.2019 15:19
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu 18.09.2019 OGŁOSZENIE UZP

109 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia ZIANA OGŁOSZENIA 26.09.2019

26 KB

ZMIANA OGŁOSZENIA UZP 02.10.2019

26 KB

07.10.2019 UZP ZMIANA OGŁOSZENIA

26 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 18.09.2019 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

1,007 KB

Części załączników do SIWZ PROJEKT BUDOWY

7 MB

PROJEKT ROZBUDOWY

3 MB

NOWY WZÓR UMOWY 26.09.2019

724 KB

01 PROJEKT Roboty rozbórkowe -brakujący

336 KB

07.10.2019 ZMIANA-SIWZ-Odp. na pyt. i nowy kosztorys

183 KB

Zmiana SIWZ ZMIANA SIWZ 26.09.2019

122 KB

ZMIANA SIWZ 02.10.2019

83 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi ODP NA PYTANIA 26.09.2019

41 KB

Informacja o Wyborze Oferty INF O WYBORZE 22.10.2019

41 KB

Informacja z otwarcia ofert INF. Z OTWARCIA 10.10.2019

40 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0)
Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych (45233124-4)
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg (45233000-9)
Wyposażenie placów zabaw (37535200-9)
Wznoszenie ogrodzeń (45342000-6)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Grażyna Gumińska (18.09.2019 15:19)

Informację zmodyfikował(a): Grażyna Gumińska (22.10.2019 14:08)

Ilość odwiedzin: 473