Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji 11 obiektów Miasta Łodzi". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.102.2019
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 25.09.2019 14:35
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu DOA-ZP-II.271.102.2019

135 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie nr 1

36 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ DOA-ZP-II.271.102.2019

279 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ DOA-ZP-II.271.102.2019

40 MB

załącznik nr 2 ujednolicony - 30.09.2019r

179 KB

zalacznik nr 2 ujednolicony - 30.09.2019r

334 KB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ nr 1 DOA-ZP-II.271.102.2019

143 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi nr 1 DOA-ZP-II.271.102.2019

57 KB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór cz. 11 DOA-ZP-II.271.102.2019

52 KB

Wybór cz. 1,2,3,4 DOA-ZP-II.271.102.2019

58 KB

wybor cz. 1,2 i 3 DOA-ZP-II.271.102.2019

103 KB

Wybor cz. 5, 6 7,8 DOA-ZP-II.271.102.2019

64 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania unieważnienie cz. 9 i 10 - DOA-ZP-II.271.102.2019

45 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert DOA-ZP-II.271.102.2019

262 KB

CPV Usługi nadzoru budowlanego (71520000-9)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Maria Herszel (25.09.2019 14:35)

Informację zmodyfikował(a): Maria Herszel (13.11.2019 14:43)

Ilość odwiedzin: 393