Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Zakup i dostawa zestawów komputerowych oraz sprzętu komputerowego". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.100.2019
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 27.09.2019 15:00
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu DOA-ZP-II.271.100.2019

102 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia ogłoszenie o zmianie nr 1 DOA-ZP-II.271.100.2019

23 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ DOA-ZP-II.271.100.2019

280 KB

Części załączników do SIWZ załaczniki do SIWZ DOA-ZP-II.271.100.2019

2 MB

Zmiana SIWZ zmiana SIWZ DOA-ZP-II.271.100.2019

94 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi nr 1 DOA-ZP-II.271.100.2019

50 KB

Informacja o Wyborze Oferty Wubór DOA-ZP-II.271.100.2019

51 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania uniewaznienie cz 2 DOA-ZP-II.271.100.2019

43 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert DOA-ZP-II.271.100.2019

45 KB

CPV Komputery osobiste (30213000-5)
Drukarki i plotery (30232100-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Maria Herszel (27.09.2019 15:00)

Informację zmodyfikował(a): Maria Herszel (28.10.2019 11:51)

Ilość odwiedzin: 415