Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) BUDYNEK B przy ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.82.2019
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 02.10.2019 13:08
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu 82_DUUE-ogłoszenie

82 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 82_SIWZ

1 MB

Części załączników do SIWZ 82_Załączniki do SIWZ cz.1

9 MB

82_Załączniki do SIWZ_cz. 2

162 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi 82_pytania i odpowiedzi_bez zmian

102 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)
Roboty elewacyjne (45443000-4)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Izolacja cieplna (45321000-3)
Instalowanie centralnego ogrzewania (45331100-7)
Roboty w zakresie stolarki budowlanej (45421000-4)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Ochrona odgromowa (45312310-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Elżbieta Maciejewska (02.10.2019 13:08)

Informację zmodyfikował(a): Elżbieta Maciejewska (17.10.2019 15:57)

Ilość odwiedzin: 150