Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19) BUDYNEK B przy ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.82.2019
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 02.10.2019 13:08
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu 82_DUUE-ogłoszenie

82 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia 82_DUUE_zm. 1 ogłoszenia

72 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

72 KB

82_zmiana ogłoszenia_zm. 3

72 KB

DUUE_ogłoszenie_zm.4_na 04.12

74 KB

82_zmiana ogloszenia_zm. 5

26 KB

82_DUUE_zm. 6 ogłoszenia

74 KB

DUUE_zm. 7 na 23.01.2020

74 KB

82_DUUE_zmiana 31.01.2020

73 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 82_SIWZ

1 MB

Części załączników do SIWZ 82_Załączniki do SIWZ cz.1

9 MB

82_Załączniki do SIWZ_cz. 2

162 MB

Zmiana SIWZ 82_Zmiana SIWZ_zm.1

144 KB

Zmiana SIWZ

69 KB

82_zmiana SIWZ_zm. 3

145 KB

82_Zmiana SIWZ_zm. 4 na 04.12

145 KB

82_zmiana_SIWZ_zmiana 5

145 KB

82_Zmiana SIWZ_zm. 6

145 KB

82_Zmiana SIWZ_zm. 7 na 23.01.2020

144 KB

82_zmiana _SIWZ 31.01.2020

81 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi 82_pytania i odpowiedzi_bez zmian

102 KB

82_Pytania i odpowiedzi_zm.1

179 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)
Roboty elewacyjne (45443000-4)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Izolacja cieplna (45321000-3)
Instalowanie centralnego ogrzewania (45331100-7)
Roboty w zakresie stolarki budowlanej (45421000-4)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Ochrona odgromowa (45312310-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Elżbieta Maciejewska (02.10.2019 13:08)

Informację zmodyfikował(a): Malwina Stańczak (16.01.2020 13:10)

Ilość odwiedzin: 1147

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
16.01.2020 13:10 Malwina Stańczak Modyfikacja treści
16.01.2020 13:08 Malwina Stańczak Modyfikacja treści
03.01.2020 11:16 Elżbieta Maciejewska Modyfikacja treści
17.12.2019 16:05 Elżbieta Maciejewska Modyfikacja treści
29.11.2019 14:02 Elżbieta Maciejewska Modyfikacja treści
29.11.2019 13:48 Elżbieta Maciejewska Modyfikacja treści
19.11.2019 16:31 Elżbieta Maciejewska Modyfikacja treści
12.11.2019 14:39 Elżbieta Maciejewska Modyfikacja treści
05.11.2019 11:58 Malwina Stańczak Modyfikacja treści
30.10.2019 15:24 Elżbieta Maciejewska Modyfikacja treści
17.10.2019 15:57 Elżbieta Maciejewska Modyfikacja treści
02.10.2019 13:08 Elżbieta Maciejewska Utworzenie strony