Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Dostawa wyposażenia do pracowni komputerowej wraz z oprzyrządowaniem umożliwiającym wykonanie szkolnej sieci komputerowej dla SP 170 w Łodzi ze środków pozyskanych w ramach projektu „Dobry start w dorosłość” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.72.2019
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 04.10.2019 15:53
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu OGŁOSZENIE UZP - 04.10.2019

131 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ - 04.10.2019

303 KB

Części załączników do SIWZ WZORY UMÓW, WYKAZ 0% VAT - 04.10.2019

3 MB

ZAŁ. 1-6 w dpf do SIWZ - 04.10.2019

397 KB

Zał. 2-6 do SIWZ do edycji - 04.10.2019

157 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi ODP. NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ 09.10.2019

71 KB

Informacja o Wyborze Oferty INF. O WYBORZE OFERTY DLA CZ I -18.10.2019

38 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania INF. O UNIEWAŻNIENIU CZ III i CZ IV 18.10.2019

28 KB

Informacja z otwarcia ofert 15.10.2019 INF. Z OTWARCIA OFERT

123 KB

Inne Informacje ZAMKNIĘCIE CZ. I i CZ. II POSTĘPOWNIA 15.11.2019

51 KB

CPV Urządzenia komputerowe (30200000-1)
Sieci (32400000-7)
Urządzenia multimedialne (32322000-6)
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne (48000000-8)
Komputery przenośne (30213100-6)
Sieć intranetowa (32412120-1)
Okablowanie sieciowe (32421000-0)
Komputer tablet (30213200-7)
Podłączenia i elementy stykowe (31224000-2)
Meble komputerowe (39134000-0)
Przedłużacze (31224810-3)
Sprzęt związany z komputerami (30230000-0)
Kolorowe drukarki atramentowe (30232130-4)
Skanery komputerowe (30216110-0)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Grażyna Gumińska (04.10.2019 15:53)

Informację zmodyfikował(a): Grażyna Gumińska (27.11.2019 09:28)

Ilość odwiedzin: 394