Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Giewont 28, 92-116 Łódź". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.114.2019
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 07.10.2019 10:41
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu-II.114.2019

185 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Zmiana ogłoszenia-1-II.114.2019

74 KB

Zmiana ogłoszenia-2-II.114.2019

73 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ-II.114.2019

1 MB

Części załączników do SIWZ Załaczniki do SIWZ-II.114.2019

9 MB

Dokumentacja projektowa-II.114.2019

95 MB

Klucz publiczny-II.114.2019

700 B

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ-1-II.114.2019

70 KB

Zmiana SIWZ-2-II.114.2019

118 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi-1-II.114.2019

100 KB

Odpowiedzi 2-II.114.2019

199 KB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór oferty-II.114.2019

102 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert-II.114.2019

53 KB

Inne Informacje Wizja w terenie-II.114.2019

83 KB

Kolejna wizja lokalna-II.114.2019

84 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Bożena Gącik (07.10.2019 10:41)

Informację zmodyfikował(a): Bożena Gącik (20.11.2019 13:27)

Ilość odwiedzin: 1012