Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Promocja gospodarcza miasta Łodzi i regionu łódzkiego w ramach spotkania z inwestorami, izbami, instytucjami okołobiznesowymi, etc. w 2019 r., realizowanego w ramach projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.110 .2019
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 08.10.2019 14:50
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie DOA-ZP-II.271.110.2019

96 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia ogloszenie o zmianie DOA-ZP-II.271.110.2019

23 KB

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 DOA-ZP-II.271.110.2019

23 KB

ogloszenie o zmianie ogloszenia nr 3 DOA-ZP-II.271.110.2019

36 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ DOA-ZP-II.271.110.2019

243 KB

Części załączników do SIWZ zalączniki do SIWZ DOA-ZP-II.271.110.2019

1 MB

OPZ z dnia 15.10.2019 DOA-ZP-II.271.110.2019

136 KB

Załacznik nr 1 OPZ z dnia 17.10.2019

136 KB

Zmiana SIWZ zmiana nr 1 DOA-ZP-II.271.110.2019

90 KB

zmiana do SIWZ nr 2 DOA-ZP-II.271.110.2019

324 KB

zmiana nr 3 DOA-ZP-II.271.110.2019

123 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi DOA-ZP-II.271.110.2019

140 KB

załaczniki do odpowiedzi DOA-ZP-II.271.110.2019

12 MB

Odpowiedzi nr 2 DOA-ZP-II.271.110.2019

46 KB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty

73 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia DOA-ZP-II.271.110.2019

54 KB

CPV Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw (79956000-0)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Maria Herszel (08.10.2019 14:50)

Informację zmodyfikował(a): Dariusz Himstedt (29.10.2019 14:30)

Ilość odwiedzin: 471