Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 przy ul. Przybyszewskiego 73/75, 93-126 Łódź". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.115.2019
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 11.10.2019 12:00
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu-II.115.2019

164 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Zmiana ogłoszenia-1-II.115.2019

73 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ-II.115.2019

1 MB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ-II.115.2019

9 MB

Dokumentacja projektowa-II.115.2019

187 MB

Klucz publiczny-II.115.2019

700 B

Zmiana SIWZ Zmiana OPZ-II.115.2019

263 KB

Zmiana SIWZ-1-II.115.2019

118 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi-1-II.115.2019

129 KB

Zmiana dokumentacji-II.115.2019

2 MB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór oferty-II.115.2019

269 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcie ofert -II.115.2019

40 KB

Inne Informacje Wizja w terenie-II.115.2019

45 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Bożena Gącik (11.10.2019 12:00)

Informację zmodyfikował(a): Bożena Gącik (10.12.2019 15:07)

Ilość odwiedzin: 1000