Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Dostawa energii elektrycznej dla członków Łódzkiej Grupy Zakupowej 2020". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.116.2019
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 14.10.2019 12:30
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

73 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1

72 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

323 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ_1-9

6 MB

Załącznik nr 10 do SIWZ_Klucz publiczny

700 B

zał 2a - Arkusz cenowy - po zmianie 1

24 KB

zał. 6 - Wykaz PPE + sposób fakturowania - po zmianie 1

3 MB

Zmiana SIWZ zmiana SIWZ 1

136 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi odpowiedzi na pytania 1

1 MB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty

48 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert

69 KB

CPV Elektryczność (09310000-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Krzysztof Wawrzyńczyk (14.10.2019 12:30)

Informację zmodyfikował(a): Dariusz Himstedt (15.11.2019 12:44)

Ilość odwiedzin: 580