Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.87.2019
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 18.10.2019 09:51
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu DOA-ZP-III.271.87.2019

313 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ DOA-ZP-III.271.87.2019

888 KB

Części załączników do SIWZ Klucz publiczny DOA-ZP-III.271.87.2019

700 B

Załącznik nr 6, nr 7 identyfikator postepowania DOA-ZP-III.271.87.2019

120 KB

Załączniki od nr 1 do nr 5

8 MB

CPV Usługi związane z odpadami (90500000-2)
Usługi recyklingu odpadów (90514000-3)
Usuwanie i obróbka odpadów (90510000-5)
Usługi gospodarki odpadami (90533000-2)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Anna Rubajczyk (18.10.2019 09:51)

Informację zmodyfikował(a): Anna Rubajczyk (18.10.2019 09:51)

Ilość odwiedzin: 149