Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "„Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego utrzymania terenów zewnętrznych”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.85.2019
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 18.10.2019 11:53
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu OGŁOSZENIE UE 18.10.2019

157 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Zmiana ogłosz. publikacja 12.11.2019

43 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

328 KB

Części załączników do SIWZ KLUCZ BUBLICZNY do szyfrowania

700 B

zał. 6 wzór umowy

302 KB

zał. 1-5 i 8 do SIWZ ( PDF I EDYCJA)

447 KB

Zmiana SIWZ Zmiana w SIWZ godz. składania i otwarcia ofert

110 KB

Informacja o Wyborze Oferty WYBÓR 24.01.2020

37 KB

Informacja z otwarcia ofert 19.11.2019 inf. z otwarcia ofert.

78 KB

CPV Pojazdy utrzymania dróg (34144400-2)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Grażyna Gumińska (18.10.2019 11:53)

Informację zmodyfikował(a): Grażyna Gumińska (24.01.2020 15:00)

Ilość odwiedzin: 607