Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.119.2019
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 18.10.2019 13:40
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu DOA-ZP-II.271.119.2019

93 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia ogłoszenie o zmianie nr 1 DOA-ZP-II.271.119.2019

36 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ DOA-ZP-II.271.119.2019

252 KB

Części załączników do SIWZ załaczniki do SIWZ DOA-ZP-II.271.119.2019

1 MB

SOPZ ujednolicony z dnia 24.10.2019

165 KB

Zmiana SIWZ zmiana SIWZ nr 1 DOA-ZP-II.271.119.2019

94 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi nr 1 DOA-ZP-II.271.119.2019

100 KB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór DOA-ZP-II.271.119.2019

52 KB

Informacja z otwarcia ofert Informcja DOA-ZP-II.271.119.2019

51 KB

CPV Drukarki i plotery (30232100-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Maria Herszel (18.10.2019 13:40)

Informację zmodyfikował(a): Maria Herszel (11.02.2020 10:22)

Ilość odwiedzin: 391