Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej nr 12 w Łodzi.". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.121.2019
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 23.10.2019 17:23
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

149 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_1

53 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

330 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ_1-7

4 MB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ_1

141 KB

Zmiana SIWZ_Zał. nr 1_Opz

143 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedź na pytanie_1

103 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty

176 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

126 KB

CPV Komputery osobiste (30213000-5)
Akcesoria komputerowe (30237200-1)
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne (48000000-8)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Krzysztof Wawrzyńczyk (23.10.2019 17:23)

Informację zmodyfikował(a): Krzysztof Wawrzyńczyk (25.11.2019 12:58)

Ilość odwiedzin: 469