Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Dostawa oleju opałowego do kotłowni na rzecz Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych.". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.112.2019
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 28.10.2019 12:30
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu 112-Ogłoszenie o zamówieniu

145 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 112-SIWZ

661 KB

Części załączników do SIWZ 112- Załaczniki 1-7 do SIWZ

3 MB

112-Klucz Publiczny

700 B

Informacja o Wyborze Oferty 112-Informacja o wyborze oferty

38 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert - DOA-ZP-II.271.112.2019

72 KB

CPV Olej opałowy (09135100-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Adam Kucharski (28.10.2019 12:30)

Informację zmodyfikował(a): Adam Kucharski (26.11.2019 14:05)

Ilość odwiedzin: 279