Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Zakup i dostawa zestawów komputerowych oraz drukarek laserowych.". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.120.2019
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 28.10.2019 15:50
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

158 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1

23 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

339 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ_1-7

4 MB

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 - po zmianie 1

172 KB

istotne postanowienia umowy dla części 1 - po zmianie 1

522 KB

Zmiana SIWZ zmiana treści SIWZ 1

100 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi odpowiedzi na pytania 1

37 KB

Odpowiedzi nr 2 DOA-ZP-II.271.120.2019

333 KB

odpowiedzi na pytania 3

91 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty - dotyczy części 1

95 KB

Informacja o wyborze oferty - dotyczy części 2

68 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

119 KB

CPV Komputery osobiste (30213000-5)
Drukarki i plotery (30232100-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Krzysztof Wawrzyńczyk (28.10.2019 15:50)

Informację zmodyfikował(a): Krzysztof Wawrzyńczyk (27.11.2019 14:12)

Ilość odwiedzin: 559