Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5 – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i rozbiórkami Pasażu Schillera”". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.123.2019
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 27.11.2019 15:52
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu - DOA-ZP-II.271.123.2019

92 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 - DOA-ZP-II.271.123.2019

60 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - DOA-ZP-II.271.123.2019

77 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ - DOA-ZP-II.271.123.2019

427 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ - DOA-ZP-II.271.123.2019

6 MB

Dokumentacja 1 - DOA-ZP-II.271.123.2019

80 MB

Dokumentacja 2 - DOA-ZP-II.271.123.2019

11 MB

Klucz publicznyc - DOA-ZP-II.271.123.2019

700 B

Dokumentacja 2_Mapa 095711 - DOA-ZP-II.271.123.2019

7 MB

Dokumentacja 2_Mapa 100823 - DOA-ZP-II.271.123.2019

5 MB

Dokumentacja 2_Pismo VEOLIA - DOA-ZP-II.271.123.2019

1 MB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ 1 - DOA-ZP-II.271.123.2019

179 KB

Zmiana SIWZ 2- DOA-ZP-II.271.123.2019

185 KB

Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy t.j.23.12.2019 - DOA-ZP-II.271.123.2019

9 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi na pytania 1 - DOA-ZP-II.271.123.2019

234 KB

Odpowiedzi na pytania 2 - DOA-ZP-II.271.123.2019

192 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty - DOA-ZP-II.271.123.2019

34 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert - DOA-ZP-II.271.123.2019

28 KB

CPV Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (71000000-8)
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania (71240000-2)
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe (71250000-5)
Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane (71310000-4)
Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (71322000-1)
Usługi geologiczne (71351910-5)
Usługi badania podłoża (71352000-0)
Usługi sporządzania map (71354000-4)
Usługi nadzoru budowlanego (71520000-9)
Doradcze usługi budowlane (71530000-2)
Usługi nadzoru i kontroli (71700000-5)
Usługi ogrodnicze (77300000-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Urszula Olszycka (27.11.2019 15:52)

Informację zmodyfikował(a): Adam Kucharski (30.01.2020 12:26)

Ilość odwiedzin: 827

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
30.01.2020 12:26 Adam Kucharski Modyfikacja treści
30.01.2020 12:26 Adam Kucharski Modyfikacja treści
09.01.2020 14:25 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
07.01.2020 16:14 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
07.01.2020 16:12 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
23.12.2019 15:56 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
19.12.2019 15:36 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
27.11.2019 17:46 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
27.11.2019 15:52 Urszula Olszycka Utworzenie strony