Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Świadczenie usługi wsparcia technicznego i wykonania modyfikacji dla oprogramowania funkcjonującego w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.18.2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 13.02.2020 13:52
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu - DOA-ZP-II.271.18.2020

114 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ - DOA-ZP-II.271.18.2020

224 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ - DOA-ZP-II.271.18.2020

2 MB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty

63 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

65 KB

CPV Usługi w zakresie wsparcia technicznego (72611000-6)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Ewelina Cichocka (13.02.2020 13:52)

Informację zmodyfikował(a): Krzysztof Wawrzyńczyk (26.02.2020 10:11)

Ilość odwiedzin: 72