Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Remonty chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury UMŁ". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.6.2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 13.02.2020 14:49
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu DOA-ZP-III.271.6.2020

162 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ DOA-ZP-III.271.6.2020

893 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki DOA-ZP-III.271.6.2020

4 MB

Załączniki edytowalne DOA-ZP-III.271.6.2020

374 KB

Specyfikacje techniczne DOA-ZP-III.271.6.2020

8 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedz na pytanie DOA-ZP-III.271.6.2020

35 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert DOA-ZP-III.271.6.2020

149 KB

CPV Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania (45233222-1)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Malwina Stańczak (13.02.2020 14:49)

Informację zmodyfikował(a): Anna Rubajczyk (28.02.2020 14:42)

Ilość odwiedzin: 352