Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji 8 obiektów Miasta Łodzi". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.17.2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 13.02.2020 15:10
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu DOA-ZP-II.271.17.2020

128 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ DOA-ZP-II.271.17.2020

1 MB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ DOA-ZP-II.271.17.2020

28 MB

Informacja o Wyborze Oferty wybór DOA-ZP-II.271.17.2020 w czesci 2,3,4,7

2 MB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania unieważnienie cz 1,5,6,8 DOA-ZP-II.271.17.2020

243 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia DOA-ZP-II.271.17.2020

3 MB

CPV Usługi nadzoru budowlanego (71520000-9)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Maria Herszel (13.02.2020 15:10)

Informację zmodyfikował(a): Maria Herszel (17.03.2020 11:43)

Ilość odwiedzin: 223