Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Tytuł zamówienia: "Przeprowadzenie szkolenia komputerowego dla 100 uczestników projektu pn. „Aktywizacja plus” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania IX.1.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.". Nr ref.: Nr sprawy 4/2020 Przeprowadzenie szkolenia komputerowego
Wartość zamówienia: Zamówienie do 750 000,00 euro art. 138o
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie na Usługi Społeczne do 750 000,00 euro art. 138o
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 17.02.2020 12:48
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

173 KB

Załączniki do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia

81 KB

załącznik nr 2

97 KB

Załącznik 2a

97 KB

Załącznik nr 3

91 KB

Załącznik nr 4

90 KB

Załącznik nr 5

113 KB

Załącznik nr 1 do umowy

103 KB

Załącznik nr 6

96 KB

Załącznik nr 7

97 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania Informacja o unieważnieniu postępowania

177 KB

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do ogłoszenia Odpowiedzi na pytania

243 KB

Inne Informacje Informacja z otwarcia ofert

368 KB

Zawiadomienie o nieudzieleniu zamówienia

175 KB

CPV Usługi szkoleniowe (80500000-9)
Usługi szkolenia komputerowego (80533100-0)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Roland Kozłowski (MOPS) (17.02.2020 12:49)

Informację zmodyfikował(a): Roland Kozłowski (MOPS) (02.03.2020 14:06)

Ilość odwiedzin: 186