Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Usługa doradztwa eksperckiego w zakresie opracowania Strategii Rozwoju Łodzi 2030.". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.20.2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 21.02.2020 16:08
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu 20-Ogłoszenie o zamówieniu

150 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 20-SIWZ

730 KB

Części załączników do SIWZ 20-Załączniki 1-9 do SIWZ

4 MB

Informacja o Wyborze Oferty 20-Informacja o wyborze oferty

38 KB

Informacja z otwarcia ofert 20-Informacja z otwarcia ofert

36 KB

CPV Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania (79411000-8)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Adam Kucharski (21.02.2020 16:08)

Informację zmodyfikował(a): Adam Kucharski (11.03.2020 15:10)

Ilość odwiedzin: 282