Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Tytuł zamówienia: "Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia „Prawo jazdy kategorii C + E” dla 1 uczestnika projektu „Aktywna Łódź” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania IX.1.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.". Nr ref.: 7/2019 Prawo Jazdy kat. C+E
Wartość zamówienia: Zamówienie do 750 000,00 euro art. 138o
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie na Usługi Społeczne do 750 000,00 euro art. 138o
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 25.02.2020 15:57
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

901 KB

Załączniki do ogłoszenia Załącznik nr 1 - Ois przedmiotu zamówienia

85 KB

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy

99 KB

Zał nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

91 KB

Zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

91 KB

Zał. nr 5 - Wzór umowy

948 KB

Zał. nr 6 - Wykaz usług

96 KB

Zał. nr 7 Wykaz osób

97 KB

Zał. nr 1 do umowy RODO

103 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania Informacja o unieważnieniu postępowania

169 KB

Inne Informacje Informacja z otwarcia ofert

186 KB

informacja o nieudzieleniu zamówienia

170 KB

CPV Usługi szkoleniowe (80500000-9)
Usługi szkolenia zawodowego (80530000-8)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dorota Sołtys(MOPS) (25.02.2020 15:57)

Informację zmodyfikował(a): Roland Kozłowski (MOPS) (05.03.2020 14:31)

Ilość odwiedzin: 36