Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 152 przy ul. Retkińskiej 78, 94-004 Łódź". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.23.2020
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 28.02.2020 10:40
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu-II.23.2020

165 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia 1 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia DOA-ZP-II.271.23.2020

73 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ-II.23.2020

1 MB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ-II.23.2020

9 MB

Dokumentacja projektowa-II.23.2020

136 MB

Klucz publiczny-II.23.2020

700 B

Zmiana SIWZ 1 Zmiana treści SIWZ DOA-ZP-II.271.23.2020

297 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi 1 Pyt i odp SIWZ DOA-ZP-II.271.23.2020

5 MB

Inne Informacje Wizja w terenie-II.23.2020

456 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Bożena Gącik (28.02.2020 10:40)

Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Balcerak (17.03.2020 13:43)

Ilość odwiedzin: 277