Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Budowa drogi łączącej ul. Nawrot z Placem Komuny Paryskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi, budowa wodociągu w projektowanej drodze łączącej ul. Nawrot z Placem Komuny Paryskiej – od ul. Nawrot do Placu Komuny Paryskiej, przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynków przy ul. Sienkiewicza 61a i ul. Sienkiewicza 63 wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i rozbiórkami oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i budową tymczasowych pawilonów w południowej części Placu Komuny Paryskiej”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.8.2020
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 03.03.2020 10:46
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

161 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Zmiana ogłoszenia wysłana do publikacji

80 KB

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu_opublikowana

77 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

365 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki nr 1 - 7 do SIWZ

16 MB

Załącznik nr 8 do SIWZ - Identyfikator postępowania

52 KB

Załącznik nr 9 do SIWZ - Klucz publiczny

870 B

PFU z zał. Zad. 1 - Droga łącząca ul. Nawrot z Pl. Komuny Paryskiejl

62 MB

PFU z zał. Zad. 3 - ul. Sienkiewicza 61a i 63

40 MB

PFU z zał. Zad. 4 - Pl. Komuny Paryskiej

53 MB

Inwentaryzacja zieleni

39 MB

Wytyczne informatyczne - ul. Sienkiewicza 61

11 MB

Zmiana SIWZ Zmiana treści SIWZ

778 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Koncepcja wielobranżowa dla zadania 1 - zał. do odowiedzi nr 1

111 MB

Pytania i odpowiedzi 1-4_12.03.2020

181 KB

Pytania i odpowiedzi_5-8

725 KB

CPV Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (71000000-8)
Usługi architektoniczne i podobne (71200000-0)
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania (71240000-2)
Nadzór nad projektem i dokumentacją (71248000-8)
Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (71322000-1)
Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane (71310000-4)
Usługi geologiczne (71351910-5)
Usługi badania podłoża (71352000-0)
Usługi sporządzania map (71354000-4)
Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu (71400000-2)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Barbara Rudzka (03.03.2020 10:46)

Informację zmodyfikował(a): Barbara Rudzka (26.03.2020 13:06)

Ilość odwiedzin: 244