Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Rozbudowa macierzy HPE 3PAR 8200 o półkę dyskową". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.24.2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 03.03.2020 15:10
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu

88 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

1 MB

Części załączników do SIWZ zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia

46 KB

zał. 2 - Formularz ofertowy

63 KB

zał. 2 - Formularz ofertowy

136 KB

zał. 3 - Oświadczenie wykluczenie

50 KB

zał. 3 - Oświadczenie wykluczenie

99 KB

zał. 4 - Lista grupy kapitałowej

35 KB

zał. 4 - Lista grupy kapitałowej

200 KB

zał. 5 - Istotne postanowienia umowy

2 MB

zał. 6 - Wzór umowy - Przetwarzanie danych osobowych

1 MB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty

40 KB

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

102 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert

48 KB

CPV Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) (30233141-1)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dariusz Himstedt (03.03.2020 15:10)

Informację zmodyfikował(a): Dariusz Himstedt (18.03.2020 13:55)

Ilość odwiedzin: 124