Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Opracowanie dokumentacji Koncepcji utworzenia Szlaku turystycznego wraz z rewaloryzacją i rewitalizacją Parku Doliny Sokołówki, Parku Mickiewicza i Stawu Wasiaka, Programu Funkcjonalno – Użytkowego, Studium Wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla projektu". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.9.2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 03.03.2020 19:56
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu 9_Ogłoszenie o zamówieniu

134 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia 9_BZP_Ołoszenie o zmianie ogłoszenia_zm.1

36 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 9_SIWZ

335 KB

Części załączników do SIWZ 9_Załączniki do SIWZ_01.zip

9 MB

Zmiana SIWZ 9_zmiana SIWZ_zm.1

126 KB

9_zał. 1 do SIWZ_zm.1

530 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi 9_Odpowiedzi na pytania_zm.1

118 KB

9_Zał. 1 do SIWZ_zm.1

530 KB

9_Odpowiedzi na pytania

93 KB

Informacja o Wyborze Oferty 9_wybór oferty

110 KB

Informacja z otwarcia ofert 9_informacja z otwarcia ofert

97 KB

CPV Usługi architektoniczne i podobne (71200000-0)
Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy (71241000-9)
Usługi w zakresie dokumentów (79131000-1)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Elżbieta Maciejewska (03.03.2020 19:56)

Informację zmodyfikował(a): Elżbieta Maciejewska (13.03.2020 16:15)

Ilość odwiedzin: 169

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
13.03.2020 16:15 Elżbieta Maciejewska Modyfikacja treści
12.03.2020 14:38 Elżbieta Maciejewska Modyfikacja treści
11.03.2020 16:57 Elżbieta Maciejewska Modyfikacja treści
06.03.2020 16:33 Elżbieta Maciejewska Modyfikacja treści
06.03.2020 16:31 Elżbieta Maciejewska Modyfikacja treści
06.03.2020 16:28 Elżbieta Maciejewska Modyfikacja treści
06.03.2020 16:26 Elżbieta Maciejewska Modyfikacja treści
03.03.2020 19:56 Elżbieta Maciejewska Utworzenie strony