Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Dostawa 6 szt. serwerów Rack wraz z gwarancją i świadczeniem wsparcia technicznego". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.25.2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 04.03.2020 13:47
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogloszenie o zamowieniu - DOA-ZP-II.271.25.2020

84 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia ogloszenie o zmianie ogloszenia 1 - DOA-ZP-II.271.25.2020

23 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ - DOA-ZP-II.271.25.2020

262 KB

Części załączników do SIWZ zalaczniki do SIWZ - DOA-ZP-II.271.25.2020

1,020 KB

Zmiana SIWZ zmiana tresci SIWZ 1 - DOA-ZP-II.271.25.2020

84 KB

Zalacznik nr 1 do SIWZ_OPZ zmiana 1 - DOA-ZP-II.271.25.2020

70 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedz na pytania 1 - DOA-ZP-II.271.25.2020

69 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - DOA-ZP-II.271.25.2020

503 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert - DOA-ZP-II.271.25.2020

111 KB

CPV Serwery (48820000-2)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Agnieszka Barczyńska (04.03.2020 13:47)

Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Barczyńska (25.03.2020 14:14)

Ilość odwiedzin: 388