Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Termomodernizacja budynku XV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Traktorowej 77, 91-204 Łódź, w ramach projektu, pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II-część 1”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT)". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.11.2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 11.03.2020 11:16
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 11-03-2020

118 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia 1_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

22 KB

27.03.2020 ZMIANA OGŁOSZENIA

216 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

477 KB

Części załączników do SIWZ Dokumentacja.zip

36 MB

Zalaczniki_do_SIWZ.zip

7 MB

Aktualny przedmiar XV LO

5 MB

27.03.2020 ZAŁ. 8 UMOWA PO ZMIANACH

2 MB

Zmiana SIWZ 1_Zmiana SIWZ

192 KB

27.03.2020 ZMIANA SIWZ

202 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi 27.03.2020 Odpowiedzi na pytania.

301 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Izolacja cieplna (45321000-3)
Instalowanie centralnego ogrzewania (45331100-7)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Ochrona odgromowa (45312310-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dorota Ciołkowska (11.03.2020 11:16)

Informację zmodyfikował(a): Grażyna Gumińska (27.03.2020 14:53)

Ilość odwiedzin: 313