Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Zakup asysty technicznej dla posiadanych produktów (licencji) Oracle". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.26.2020
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 16.03.2020 12:30
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu

145 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

1 MB

Części załączników do SIWZ zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia

26 KB

zał. 2 - Formularz ofertowy

72 KB

zał. 2 - Formularz ofertowy

142 KB

zał. 3 - JEDZ

200 KB

zał. 3 - JEDZ

198 KB

zał. 4 - Instrukcja wypełnienia JEDZ

1 MB

zał. 5 - Lista grupy kapitałowej

35 KB

zał. 5 - Lista grupy kapitałowej

107 KB

zał. 6 - Istotne postanowienia umowy

3 MB

zał. 7 - Klucz Publiczny

62 KB

Klucz Publiczny

700 B

zał. 8 - Identyfikator postępowania

195 KB

CPV Usługi w zakresie wsparcia technicznego (72611000-6)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dariusz Himstedt (16.03.2020 12:30)

Informację zmodyfikował(a): Dariusz Himstedt (16.03.2020 12:30)

Ilość odwiedzin: 78