Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 168 ul. Plantowa 7, 91-104 Łódź". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.27.2020
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 01.04.2020 11:20
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie DOA-ZP-II.271.27.2020

163 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie DOA-ZP-II.271.27.2020

79 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ DOA-ZP-II.271.27.2020

500 KB

Części załączników do SIWZ Dokumentacja DOA-ZP-II.271.27.2020

69 MB

Załączniki do SIWZ DOA-ZP-II.271.27.2020

4 MB

Klucz publiczny DOA-ZP-II.271.27.2020

700 B

Zmiana SIWZ Zmiana DOA-ZP-II.271.27.2020

181 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedź nr 1 DOA-ZP-II.271.27.2020

147 KB

Odpowiedź nr 2 DOA-ZP-II.271.27.2020

179 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja DOZ-ZP-II.271.27.2020

90 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Izolacja cieplna (45321000-3)
Instalowanie centralnego ogrzewania (45331100-7)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Ochrona odgromowa (45312310-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Maria Herszel (01.04.2020 11:20)

Informację zmodyfikował(a): Maria Herszel (06.05.2020 14:55)

Ilość odwiedzin: 843